Beheersbaar maken van mobiliteitsgedrag

Anders Reizen

Gebruik van Fietsen, eBikes, openbaar vervoer, thuis- of telewerken kan gewenst gedrag zijn. Vooral op piekmomenten. Je kunt het stimuleren door per keer te belonen. De beloning kan verschillen per dag, per tijd, per woon-werk afstand, per segment. Flexxit helpt je ‘gedrag te vertalen naar bedrag’. Flexxit ontzorgt je ook bij de verrekening via het salaris.

CO2 scherm

De medewerker ziet ook welke emissie is bespaard door de auto niet of minder te gebruiken. Wanneer je alle besparingen optelt heb je de bijdrage van jouw organistie aan de duurzaamheidsagenda.

Parkeren

Tegenover een beloning voor gewenst gedrag staat een beprijzing voor ongewenst gedrag. Die kan per segment, vestiging en dag verschillen. Ook de beprijzing verrekenen we automatisch via het salaris. De medewerker vindt in een persoonlijk portaal de verantwoording op basis van registraties van gedrag. 

Reserveren

Je kunt parkeerplaatsen en werkplekken reserveerbaar maken. Je kunt die faciliteiten toewijzen aan gebruikersgroepen – en aan verschillende gebruikersgroepen verschillende rechten toekennen. Daarmee geeft Flexxit je extra Draaiknoppen om je bereikbaarheid beheersbaar te maken.

Belonen en beprijzen

Flexxit zorgt dat gewenst gedrag voor medewerkers voordeliger is dan ongewenst gedrag. Einde maand ziet de medewerker tot welke inhoudingen en vergoedingen het gedrag over die maand heeft geleid. Ook kleine incentives leiden in de praktijk al tot grote gedragsveranderingen.

Competities

Belonen van gewenst gedrag kan ook in de vorm van competities. Wie zijn deze maand de winnaars? Koppelen met Social Media ligt voor de hand. Je kunt items ook aan je bedrijfsprofiel toevoegen.

Parkeren bij de buren

Soms hebben de parkeerplaatsen bij de buren een andere bezettingsprofiel en vice versa. Dan kan parkeren bij de buren soelaas bieden. Flexxit biedt een operationele oplossing om daarbij niet in de fiscale WKR-val te lopen (een 80% naheffing door de fiscus). We bieden ook een 2e en zelfs 3e terugvaloptie, om dit geautomatiseerd te laten verlopen, zonder menselijke tussenkomst. Dat scheelt een hoop gedoe.

Dashboards

Voor de werkgever bieden we Management Informatie over gedrag en bedrag. Halen we de beoogde doelen? Welke segmenten doen het goed, welke kunnen beter? Hoe zit het met kosten en baten? Met de uitkomsten kun je weer gaan Draaien aan de Knoppen.