onze producten

Flexxit heeft ervaring met diverse innovatieve mobiliteitsmaatregelen die werken en ondersteunende ontwikkeld hulpmiddelen. Hulpmiddelen die helpen om de juiste maatregelen te kunnen kiezen en om de effecten van de maatregelen te kunnen meten enerzijds èn hulpmiddelen die faciliterend zijn voor maatregelen of de maatregel ‘zijn’.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van ondersteunende middelen.

Mobiliteit Monitor

maakt verkeersstromen naar locaties inzichtelijk voor beleidsmakers en stakeholders, zoals aantallen medewerkers die met de auto komen, met de fiets of met OV, onderverdeeld naar segmenten (bijvoorbeeld naar woonwerk afstand)

Medewerker monitor

Maakt individueel en collectief mobiliteitsgedrag inzichtelijk aan medewerkers ten opzichte van gedrag van  collega’s, bedrijfsdoelstellingen en andere benchmarks in termen als bezettingsgraad en CO2 uitstoot.

Beloon/ beprijs engine

Ondersteunt complex dynamisch prijs- en beloningsbeleid. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om medewerkers te belonen voor gewenst gedrag, op basis van tijd (wanneer werd het gedrag vertoond) en woon-werk afstand.

Resultaten van beleid berekenen we periodiek en verrekenen we geautomatiseerd met het salaris.

Reserveer module

Hiermee is het mogelijk schaarse middelen reserveerbaar te maken waardoor beter beheersbaar, voorspelbaar en beïnvloedbaar. We hebben dit geïntegreerd met parkeer faciliteiten en de beloon/ beprijs engine.