Beheersbaar maken van werkplekgedrag

Flexxit maakt het aantal werkplekken dat werknemers gebruiken beheersbaar. We bieden medewerkers de vrijheid om keuzes te maken terwijl de organisatie de kaders stelt en managers kunnen bijsturen.Allocatie en configuratie

Met onze reserveer tool kun je ruimtes opsplitsen in sectoren.

Capaciteit van werkpleksectoren kan gealloceerd worden naar groepen medewerkers.

Op basis van beleidskeuzes kunnen aanvullende regels worden ingesteld zoals een maximaal aantal reserveringen per medewerker per week of een minimum waaraan medewerkers geacht worden zich te houden.

Maatwerk beleid kunnen we op basis van gewenst gedrag samen vertalen naar maatwerk beleidsregels en reglement.

Persoonlijk reglement engine

Met onze reglement engine houd je medewerkers altijd op de hoogte van het reglement dat voor hen geldt.

Direct na aanpassingen van het beleid zien alle medewerkers de aangepaste regels die voor hen relevant zijn.

Zo schakel je eenvoudig van 50% bezetting naar 80% als dat gewenst is.

Reserveerbare werkplekken

Met onze reserveer tool kun je ruimtes opsplitsen in sectoren en deze sectoren reserveerbaar maken voor groepen medewerkers.

Medewerkers kunnen de keuzes maken. Teamleiders monitoren en bijstellen.

Zo stuur je naar een optimale verdeling van werkplekken over teams.

Plattegronden

Door middel van plattegronden maak je aan iedereen duidelijk waar de werkplekken zich bevinden die medewerkers kunnen reserveren.

Hieraan kunnen instructies worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld de looproutes.

Dashboard met KPIs

Met een dashboard heb je inzicht in de KPI’s. We hebben er een aantal standaard in zitten, hieraan kunnen we maatwerk rapportages toevoegen.

We maken gedrag inzichtelijk per week, per team en per gebruiker (anoniem). Ook geven we inzicht in ontwikkelingen middels trendlijnen.

Zo maken we gedrag inzichtelijk en kan worden bepaald aan welke knoppen je kunt draaien om gedrag bij te sturen.

Terugkoppeling van gedrag

Gebruikers krijgen inzicht in hun gerealiseerd gedrag versus gewenst gedrag. Bijvoorbeeld door het aantal reserveringen te tonen in vergelijking tot het gewenste aantal.

Een aantal overzichten zijn standaard, andere kunnen worden toegevoegd.

Zo beïnvloed je gedrag.

Alternatieven

Op de portal kun je alternatieven aanbieden en stimuleren.

Zo kun je thuiswerken stimuleren door daarbij hulp te bieden en gebruik te promoten.

Als er andere filialen in de buurt zijn waar de medewerker kan werken of plekken gebruikt kunnen worden van uitruil-partners of werkplek aanbieders zoals Regus, dan kun je die hier ontsluiten.

Door gewenst werkplekgedrag te ondersteunen maken we een gedragsverandering mogelijk.

Flexxit ontzorgt

Flexxit biedt naast een gestandaardiseerde oplossing die zelf te configureren is ook maatwerk oplossingen. Ons uitgangspunt daarbij is gewenst gedrag, dat e samen vaststellen.

Onze aanpak bestaat voor maatwerk uit de volgende stappen:

  • Vaststellen van de doelstelling(en)
  • In kaart brengen van huidig gedrag en gewenst gedrag
  • Ontwikkelen van beleid inclusief draagvlak
  • Vertalen naar reglement
  • Configureren en implementeren van de middelen
  • Operationeel beheer (gebruikers, data, financieel)
  • Analyse, advies en doorontwikkeling van middelen