/

April 20, 2020

Flexxit biedt oplossing voor de Corona-exit

Binnenkort besluit het Kabinet over verruiming van de maatregelen voor thuisblijven en -werken. Toch kan dan slechts een deel van de medewerkers naar kantoor komen. Er moeten dus afspraken worden gemaakt over gebruik van werkplekken en vergaderruimten. Flexxit biedt de oplossing.

Kabinetsplannen voor heropening van de kantoren

We staan aan de vooravond van gedeeltelijke heropening van kantoren. Voorlopig kan een deel van de medewerkers dan weer naar kantoor. Hoe zal dat gaan? Mag bijvoorbeeld op maandagochtend de helft van het ICT team op de eerste verdieping werken samen met de helft van het marketing team? Of op maandagochtend het hele ICT team en in de middag het marketing team? Kunnen bínnen de teams verschillende regels worden afgesproken voor teamleiders, voor externen, voor medewerkers met kinderen of voor medewerkers die dichtbij wonen?

Organisaties moeten plannen en protocollen opstellen. Het kabinet stelt daaraan eisen. Oók met betrekking tot gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Hoe verdeel je de schaarste slim?

De opgave voor managers en teamleiders is complex: komen tot een optimale en werkbare verdeling van schaarse kantoorvoorzieningen. Optimaal voor de bedrijfsvoering én voor de medewerkers.

Voor Flexxit is dit niets nieuws. Flexxit is gespecialiseerd in oplossingen voor de verdeling van schaarse middelen van organisaties over gebruikersgroepen. Onze oplossingen bieden medewerkers de vrijheid om keuzes te maken terwijl managers knoppen krijgen om aan te draaien waarmee die keuzes worden beïnvloed. Hiermee wordt het mogelijk gedrag te sturen naar gewenst gedrag. En bij te stellen wanneer dat nodig is.

De keuzes en de complexiteit verschillen per organisatie. Flexxit helpt organisaties bij het maken van die keuzes. We beschikken over tools om beleid te operationaliseren, te sturen en te monitoren, zonder dat medewerkers en managers het overzicht verliezen.

Hoe werkt dit in de praktijk

Flexxit introduceert een state of the art mix van informeren, incentiveren, reserveren en gamificeren.

Elke medewerker krijgt toegang tot een portaal of een app met gepersonaliseerde informatie over mogelijkheden en de keuzes die hij of zij kan maken. Deze kunnen verschillen per (type)medewerker. Vervolgens kunnen de keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld door een werkplek te reserveren, met een parkeerplek, op een moment en plek die voor de betreffende medewerker beschikbaar is. Naast een reservering functie worden informatie en gamificatie mechanismen ingezet om gewenst gedrag te bevorderen.

Managers en teamleiders krijgen gepersonaliseerde dashboards. Die bieden online inzicht in KPI’s. Daarmee kunnen ze gedrag monitoren en zien of ze aan de knoppen moeten draaien.

Lessons Learned voor het Corona Tijdperk

Flexxit’s oplossingen hebben zich bij diverse klanten bewezen in de praktijk. De resultaten zijn spectaculair. Flexxit neemt de Lessons Learned mee naar actuele oplossingen voor het Corona-tijdperk.

En daarna? Het nieuwe normaal

Zodra de beperkingen verder worden versoepeld kunnen managers opnieuw eenvoudig aan de knoppen draaien. Zo kunnen managers beleid eenvoudig actualiseren. Met Flexxit worden de wijzigingen meteen gepersonaliseerd en gecommuniceerd. Organisaties kunnen zo altijd direct flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Met de oplossingen van Flexxit bereiden organisaties zich tegelijkertijd voor op het nieuwe normaal ná Corona. Met de lessen van de Coronacrisis en de nieuwe tools ontstaan allerlei nieuwe kansen voor optimalisatie. Kansen voor besparingen op kantoorruimte en werkplekken. En kansen om ook parkeren en bereikbaarheid beheersbaar te gaan maken.

Flexxit denkt graag mee.

Kijk voor meer informatie over onze producten op de producten pagina.