/

November 27, 2023

Flexxit’s Visie op de Nieuwe CO2-Rapportagewet: Kans of Last?

Visie op de Nieuwe CO2-Rapportagewet

Dit is de eerste blog in een reeks over CO2-rapportages voor zakelijke mobiliteit. Bij Flexxit zijn we van mening dat bedrijven deze rapportages kunnen zien als een kans binnen hun ESG-beleid. In deze blog verkennen we de achtergrond van de WPM-regelgeving en hoe Flexxit bedrijven kan helpen bij het omarmen van deze nieuwe uitdaging.  

Achtergrond van de WPM-regeling

De invoering van de WPM-regeling per 1 januari 2024 (update: 1 juli 2024 ) is een concrete stap in de richting van Nederland’s milieu- en klimaatdoelstellingen. De doelstelling is om de nationale CO2-emissies met minimaal 1,5 megaton te verminderen tegen 2030. De regeling richt zich op bedrijven met meer dan 100 werknemers. Door de rapportageplicht benadrukt de overheid de cruciale rol van het bedrijfsleven in het verminderen van de milieubelasting.

Waarom deze wet vanuit overheidsperspectief?

De Nederlandse overheid voert de WPM-regeling met als primaire doelstelling het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. De regeling wordt hierbij als instrument ingezet om de nationale doelstellingen te bereiken. Vanuit overheidsperspectief is de WPM-regeling een strategische stap om milieu-en klimaatdoelstellingen te realiseren.

Waarom deze wet vanuit Europees perspectief?

Op Europees niveau sluit deze regelgeving aan bij de bredere doelstelling om broeikasgassen te verminderen en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Het is een voorbeeld van hoe nationale wetgeving kan bijdragen aan bredere continentale klimaatdoelen.

Verwachtingen voor de lange termijn

De lange termijn verwachting is dat deze rapportageverplichting zal leiden tot meer bewustzijn en actie richting duurzaamheid binnen het bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Het gaat namelijk niet enkel om het invullen van een rapportage. Het daadwerkelijke doel is het reduceren van CO2-emissies. Dit moet resulteren in een algemene vermindering van de CO2-uitstoot en een groenere economie.

Impact op bedrijven

Voor bedrijven brengt de nieuwe regelgeving een aanzienlijke registratielast met zich mee, voor zowel het management als de medewerkers. Het vereist namelijk dat bedrijven de totale afgelegde kilometers van hun werknemers voor zakelijk en woon-werkverkeer rapporteren. Dit dient gespecificeerd te worden per vervoermiddel en brandstoftype.

Flexxit's visie: kans in verplichting

Bij Flexxit zien we de nieuwe WPM-regelgeving niet als een last, maar als een kans voor bedrijven om hun duurzaamheidsstrategie te versterken. Dit gaat verder dan simpelweg voldoen aan een verplichting. Het gaat om het verzamelen van waardevolle inzichten voor effectieve verduurzaming. Ons Emissie Portaal ontzorgt bedrijven van de administratieve last en maakt het eenvoudig om relevante data te verzamelen en te rapporteren. Door de automatiseringen ontlasten wij zowel de manager als de medewerker, zodat zij meer tijd hebben voor andere werkzaamheden. 

Door proactief deel te nemen aan deze rapportageverplichting, zet je belangrijke stappen naar duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Omarm het, doe het meteen goed, dan leidt het niet tot registratielast maar wel tot de inzichten die je nodig hebt voor verduurzamen. Wij helpen je graag om deze uitdaging aan te gaan en te transformeren in een kans voor groei en verbetering.Ben je geïnteresseerd in hoe Flexxit jouw bedrijf kan ondersteunen in deze transitie naar een groenere toekomst? Neem contact met ons op voor meer informatie en begin vandaag nog aan jouw reis naar duurzaamheid.