/

February 4, 2019

MUMC+: Meting na 3 jaar: gedragsverandering door nieuw beleid Academisch Ziekenhuis Maastricht MUMC+ blijkt duurzaam

MUMC+ presenteert met trots de resultaten die ze in samenwerking met Flexxit hebben behaald in de vorm van een infographic.

Het toont dat het effect op gedrag van de medewerkers van 2015 – 2018 na de invoering van het gezamenlijk ontwikkelde beleid en de implementatie van Flexxits portal.

Wanneer prijsprikkels permanent zijn (en niet tijdelijk, zoals bij pilots, of Spitsmijden projecten) zal de gedragsaanpassing ook blijven. Dit kan omdat MUMC+ dit beleid met een eigen businesscase, los van overheidssubsidie, heeft ingevoerd. Ook in 2017 en 2016 publiceerde MUMC+ Infographics. Montefeltro verzorgt de uitvoering van het beleid bij MUMC+.