Incentifyer: 44% meer fietsende medewerkers over 7 jaar bij MUMC+

Samenvatting

Academisch Ziekenhuis Maastricht MUMC+ heeft Flexxit in de arm genomen om de piekbezetting aan te pakken. Volle parkeerplaatsen leidden tot ergernis en frustratie. Tegenover de bezettingspieken stond kostbare leegstand tijdens daluren. Met Flexxit is MUMC+ erin geslaagd die pieken te dempen. En vooral: de facilitaire bezetting beter beheersbaar maken. De sleutel is belonen van gewenst gedrag. De resultaten waren spectaculair – en zijn dat nog steeds.

Klant

Academisch Ziekenhuis Maastricht MUMC+

Uitdaging

MUMC+ had een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Dit overigens alleen tijdens een aantal
dagen van de week. De vraag was naar parkeerplaatsen was te groot – ondanks beprijzing.

De capaciteit was gedimensioneerd op de pieken. Dat was kostbaar. En de onderbezetting
kostte nog meer.

Aanpak & oplossing

Bij MUMC+ was het beleid verkeerd geïncentiveerd. Gewenst gedrag was niet duidelijk. Wie
zich gewenst gedroeg was niet beter af. Dit punt heeft Flexxit destijds aangepakt.

Flexxit kwam variabele met arrangementen die gewenst gedrag gingen belonen. De MUMC+
medewerkers kregen geen vaste bedragen meer, maar werden beloond en beprijsd
afhankelijk van gedrag. Medewerkers met gewenst gedrag waren altijd beter af dan
daarvoor. Zo bracht Flexxit gebruikers in een nieuwe positie: ze gingen helpen de logistiek te
verbeteren. Dat is de vernieuwing die Flexxit bij MUMC+ introduceerde: vraagsturing.

Resultaten

Het ziekenhuis heeft sindsdien over ruim 7 jaar een spectaculaire gedragsverandering
gerealiseerd. Het aantal fietstransacties steeg met 28%. Het aantal fietsende medewerkers
met 44%. En de vaste gedragspatronen werden doorbroken: steeds meer medewerkers
fietsten incidenteel – het aantal fietstransacties per medewerker daalde met 11%.

Ook bij parkeren waren er spectaculaire resultaten. Het aantal medewerkers steeg 15%,
maar het aantal parkeertransacties op piekuren daalde 15%. Ook bij parkeren werden vaste
gedragspatronen doorbroken: het aantal medewerkers dat incidenteel parkeert daalde met
13%.

44%

stijging fietsende medewerkers 2015-2022

15%

daling parkeerpieken bij stijging 15% aantal medewerkers

440%

stijging parkeren in daluren