/

June 20, 2023

Emissieportaal – antwoord op de administratieve lastenverzwaring

Een administratieve lastenverzwaring door de nieuwe CO2 regels

Er zijn belangrijke ontwikkelingen voor werkgevers rond regelgeving voor de CO2 emissie. Veel is nog onduidelijk. Wel: het betekent een administratieve lastenverzwaring voor ondernemers. Maar die weegt voor het Kabinet minder zwaar dan het Klimaatakkoord.

Flexxit kan je ontzorgen met het Emissieportaal

Er is ook goede nieuws: Flexxit kan je ontzorgen. En parallel daaraan een paar interessante verbeteringen in je bedrijfsvoering meenemen. Maar eerst: hoe zit het met die regelgeving?

Er zijn twee wettelijke kaders die rond CO2 en mobiliteit actueel zijn

EuropeesDe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt verplicht voor bedrijven. Die gaat in per 2024 voor beursgenoteerde bedrijven en organisaties van openbaar belang (OOB’s). In 2025 komen moeten ook grote bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen.
RijkOmgevingswet. Het voorstel rond CO2 vloeit voort uit het Klimaatakkoord.

Gevolg 1: de werkgever moet gaan rapporteren…

De werkgever moet over CO2 emissie gaan rapporteren. Dat betekent: woon-werk en zakelijk verkeer
vertalen naar emissie. Er moet een administratie komen van afstanden, vervoerwijze, reisdagen…

En 2: …en voldoen aan wettelijke normen

De normering geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers. Er is een norm voor de CO2 uitstoot van zakelijke verkeer. Er komt later ook één voor woon-werk. De handhaving: nog onduidelijk.

Hoe kan Flexxit je ontzorgen? Deel 1:

Stap 1 – inventariseren: We kijken welke databronnen er al zijn rond reizen, parkeren en aanwezigheid.

Bij sommige werkgevers hebben we die al, als basis voor beleid rond werkplekken, parkeren en mobiliteit. We vullen de bronnen aan. Hetzij uit elders beschikbare data, hetzij via invoer door medewerkers via Employee Self Service portalen. In een online Clearinghouse brengen we dat samen.

Voor de intake hebben we hiervoor een vragenlijst.

Wil je de volledige whitepaper lezen?