/

April 20, 2023

Fiscaal optimaal – De fiscus jouw verduurzaming laten betalen

De uitdaging: medewerkers verleiden tot ander gedrag

Veel organisaties hebben uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid en reductie emissie. Het gaat om woon-werk verkeer en zakelijk verkeer, maar ook om kantoorgebonden emissie. Daarbij is de werkgever vaak afhankelijk van de medewerker: gedragsverandering. 

Gedragsverandering vraagt soms om aanschaf van kostbare voorzieningen

Die gedragsverandering vergt soms investeringen door de medewerker, in zaken als OV abonnement, Fiets of E-Bike, voorzieningen thuis voor Hybride Werken, laadpunt, laad abonnement, laadkosten. Kostbare voorzieningen. Wegnemen van financiële drempels en belonen van gewenst gedrag kan de beoogde transitie  versnellen. Hoe kan de werkgever helpen?

Vraagstelling: hoe kan fiscale optimalisering de aanschaf helpen bekostigen?

Financiële drempels wegnemen is belangrijk. Daarom is de vraag:

  1. Welke fiscale mogelijkheden zijn er?
  2. Hoe kun je de medewerker inzicht geven in diens opties, gegeven de verschillende individuele parameters (inkomen, woon-werk afstand, aantal werk- en reisdagen, belasting percentage, …)?
  3. En: wat is de Businesscase voor de werkgever?

Flexxit kan je ontzorgen met het portaal Fiscaal Optimaal

Flexxit kan je helpen door inzicht te geven in de fiscale mogelijkheden. Dat doen we met het portaal Fiscaal Optimaal. Daar kunnen medewerkers zien welke opties voor hen het best zijn.

De 4 fiscale varianten voor de medewerker

Er zijn 4 varianten die de werkgever kan aanbieden:

1 Bekostiging uit de Vrije Ruimte van de WKR – een netto verstrekking aan de medewerker.
2 Bekostiging uit het brutosalaris, waarbij de hoogte van het inkomen bepalend is.
3 Bekostiging uit de z.g. Fiscale Ruimte binnen de reiskostenvergoeding woon-werk verkeer (…’uit Eindejaarsuitkering’)
4 Bekostiging uit de beloningen voor gewenst gedrag – een nieuwe, variabele variant.

Welke is voor de medewerker het best? Dat verschilt. Wat de beste optie is hangt af van zaken als de CAO regeling voor woon-werk verkeer, en de eerder genoemde parameters. 

Wil je de volledige whitepaper lezen?