Emissieportaal Plus: Kansen achter de wettelijke rapportages

Samenvatting

Er is veel onduidelijk rond het CO2- en Klimaatbeleid. Een toonaangevend advocatenkantoor vroeg Flexxit om de aankomende emissierapportage voor te bereiden. In samenwerking met Flexxit zijn tegelijk ook de fiscale reisrapportage en het declaratieproces meegenomen. Zo legde Flexxit ook de basis voor de volgende grote uitdaging: de aankomende emissienormering voor zakelijke mobiliteit.

Klant

Een internationaal advocatenburo op de Zuidas

Uitdaging

Het advocatenkantoor wilde ontzorgd worden bij de fiscale reisadministratie – de registratie van reis- en thuiswerkdagen. Flexxit was de aangewezen partner als specialist in data en gedrag in de facilitaire sfeer. Dit leidden tot de samenwerking met Flexxit. Flexxit werd gevraagd om de administratie te ontzorgen rond reisportaal, declaratieproces en CO2- rapportages.

Aanpak & oplossing

De aanpak van Flexxit ging veel verder dan de rapportage van het Rijk. Flexxit stemde het
emissierapport af met de fiscale administratie van reisdagen, inclusies een online
declaratiemodule. Flexxit organiseerde deze 3 modules op basis van dezelfde basisdata.

Maar Flexxit keek tegelijk ook naar de aankomende emissienormering voor zakelijke
mobiliteit. Daarom werd die ook bij het advocatenkantoor voorbereid. Rapportage niet
alleen over gerealiseerde, maar ook over vermeden emissie. Naast individuele
terugkoppeling over emissie, werden vergelijking met collega’s, terugkoppeling over
doelstelling en realisatie mogelijk gemaakt. Pijlers binnen de aanpak voor
gedragsbeïnvloeding waarmee Flexxit effectief is gebleken.

Resultaten

Flexxit organiseerde proces en data. In samenwerking met de klant verzorgde Flexxit
maatwerk. Zo kwam een infrastructuur beschikbaar waarmee het emissierapport volgens de
vormvoorschriften van het Rijk kan worden gegenereerd.

Individuele emissieprofielen op de telefoon voor bewustwording van het eigen gedrag.

De medewerkers zijn ontzorgd. Zo kunnen zij zich weer richten op de hoofdzaken.

90%

Declaratieregels berekend en akkoord in plaats van handmatig ingediend

3

Aministratieve processen geautomatiseerd

1

Platform