/

December 29, 2023

3 methoden om data te verzamelen voor CO2-rapportages

Zoals we in onze eerdere blogs hebben besproken, wordt elke organisatie vanaf 1 juli 2024 geacht een rapportage te maken over de CO2-uitstoot van haar werknemers. In dit artikel beschrijven we drie methoden om data te verzamelen voor CO2-rapportages.

Methode 1: voorspellen middels een enquête

Een eenvoudige methode is het gebruik van enquêtes om de CO2-uitstoot te voorspellen. Deze aanpak is snel te implementeren en vereist een minimale investering. Echter, de betrouwbaarheid van de data kan variëren, en het biedt slechts een momentopname in plaats van continue inzichten.

Methode 2: medewerkers periodiek laten declareren

Een meer betrouwbare methode is het periodiek laten declareren van CO2-gerelateerde gegevens door medewerkers. Deze benadering levert inzichten op in daadwerkelijk gedrag en uitstoot. Deze methode levert waardevolle data op, maar vereist maandelijks een extra inspanning van de medewerkers.

Methode 3: geautomatiseerde verzameling van data

Deze benadering is qua resultaat hetzelfde als methode 2. De data hoeft alleen niet door medewerkers te worden ingevoerd en is betrouwbaarder. De data wordt automatisch verzameld uit bestaande systemen zoals bijvoorbeeld uit toegang systemen, rooster systemen en parkeersystemen. Na aggregatie en interpretatie is de benodigde data beschikbaar voor rapportage. Het levert hetzelfde resultaat als methode 2, waarschijnlijk met meer detail en betrouwbaarheid, maar zonder het extra werk bij medewerkers neer te leggen. 

Deze methode kan ook handmatige declaraties voor o.a. woon-werkvergoedingen vervangen. De data kan hiertoe worden geïmporteerd in bestaande systemen, zoals bijvoorbeeld in AFAS. 

Welke methode past bij jou?

De keuze voor de juiste methode hangt af van verschillende factoren. Voor organisaties die zich actief willen inzetten voor verduurzaming en het verkrijgen van gedetailleerde inzichten, zijn methoden 2 en 3 effectief. De geautomatiseerde methode is bijzonder geschikt voor organisaties waar de werkdruk hoog is.

Flexxit's visie en ondersteuning

Bij Flexxit zien we de CO2-rapportage niet als een last, maar als een kans om organisaties te verduurzamen. Wij bieden ondersteuning en advies bij implementatie. Met onze oplossingen streven we ernaar om de registratielast te verminderen, inzichten te bieden in gedrag en dit gedrag te sturen. Zo werken we met klanten aan verduurzaming. Hier vind je een voorbeeld. Benieuwd hoe Flexxit jouw organisatie kan helpen? Neem vandaag nog contact met ons op.